Recenzenci

Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)

Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)

Gavin Bowd (University of St Andrews)

Paul Cappeau (Université de Poitiers)

Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)

Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)

Larry Duffy (University of Kent)

Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)

Yves Gambier (Turun Yliopisto)

Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

Catherine Grall (Université de Picardie Jules-Verne)

Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)

Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)

Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace)

Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski)

Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Michel Quereuil (Université Blaise Pascal)

Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

Tomasz Swoboda (Uniwersytet Gdański)- Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński)

Kristiina Taivalkoski-Shilov (Helsingin yliopisto)

Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)

Ulla Tuomarlà (Helsingin yliopisto)

Carl Vetters (Université du Littoral Côte d'Opale)

Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski)

Halina Widła (Uniwersytet Śląski)

Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)

 

 

Procedura recenzowania: pierwszy etap - zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny i redaktor danego tomu) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); drugi etap - wszystkie artykuły są kierowane do niezależnych recenzentów (double-blind review process). Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

 

Formularz recenzji: pobierz.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy