Reczenzja: Pour un véritable dictionnaire de traduction (Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, par Dariusz Bralewski, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2012)

Witold Ucherek

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Romanica Wratislaviensia

62, 2015

Pages from 151 to 155

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout